obrazok banner
obrazok banner

Naše aktivity, projekty

Zameranie, aktivity, priority Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a jeho organizačnej súčasti Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra.
Náplň, riešené úlohy Odboru systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov ako organizačnej zložky Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra.
budova VÚŽV Nitra

NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
A POTRAVINÁRSKE CENTRUM

VÝSKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY NITRA


Sídlo:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky


Aktivity Odboru systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov

Projekty a služby Odboru systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov VÚŽV Nitra (riešiteľa a prevádzkovateľa aplikácie) si môžete pozrieť na stránke: OSCHCopyright © 2020  EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť  |  Aktuálne pripojení