obrazok banner
obrazok banner

Riešiteľský a realizačný tím

Ambíciou ekonomického tímu Ústavu systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov VÚŽV Nitra je vytvoriť a zdokonaľovať aplikáciu do podoby účinného nástroja posudzovania ekonomickej efektivity chovu dojníc a firemného controllingu. Uvítame a ďakujeme odbornej verejnosti za podnetné nápady a pripomienky.


Ing. Ján Huba, PhD.
huba@vuzv.sk
037/65 46 384
šľachtenie a systémy chovu hovädzieho dobytka
Vývojové trendy manažovania ekonomiky chovov, marketing.
Určenie, obsahová náplň aplikácie, aktuálnosť výstupov.
Ing. Miroslav Záhradník, PhD.
zahradnik@vuzv.sk
037/65 46 371
ekonomika výroby mlieka
Štúdie modelovania a manažovania ekonomiky výroby mlieka.
Návrh a tvorba manažérskych nástrojov - modelovacích modulov.
Ing. Vojtech Brestenský, CSc.
brestensky@vuzv.sk
037/65 46 369
ekonomika chovu hospodárskych zvierat
Štúdie modelovania a manažovania ekonomiky chovu hosp. zvierat.
Analýza problematiky a postupov riadenia ekonomiky chovu.
MVDr. Zuzana Palkovičová, PhD.
palkovicova@vuzv.sk
037/65 46 227
mikroklíma objektov, emisie
Environmentálne aspekty v chove hospodárskych zvierat.
Analýza problematiky výpočtu množstva vyprodukovaných emisií.
Ing. Milan Kumičík
kumicik@vuzv.sk
037/65 46 358
tvorba softvéru pre riadenie stád
Návrh, analýza funkcionality aplikácie. Tvorba, programovanie a
administrácia Web-stránky aplikácie.
Mgr. Dana Peškovičová, PhD.
peskovic@nppc.sk
037/65 46 125
manažment projektov a vonkajších vzťahov
Implementácia realizačných výstupov do praxe.
Matematicko-štatistické analýzy výstupov modelovacích modulov.

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte:

adresát:
predmet:
Váš e-mail:
správa:
k97zc    opíšte anti-spam kód

   Copyright © 2015  EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť  |  Aktuálne pripojení