obrazok banner
obrazok banner

Riešiteľský a realizačný tím

Ambíciou ekonomického tímu Ústavu systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov VÚŽV Nitra je vytvoriť a zdokonaľovať aplikáciu do podoby účinného nástroja posudzovania ekonomickej efektivity chovu dojníc a firemného controllingu. Uvítame a ďakujeme odbornej verejnosti za podnetné nápady a pripomienky.


Ing. Ján Huba, PhD.
jan.huba@nppc.sk
037/65 46 384
šľachtenie a systémy chovu hovädzieho dobytka
Vývojové trendy manažovania ekonomiky chovov, marketing.
Určenie, obsahová náplň aplikácie, aktuálnosť výstupov.
Ing. Miroslav Záhradník, PhD.
miroslav.zahradnik@nppc.sk
037/65 46 371
ekonomika výroby mlieka
Štúdie modelovania a manažovania ekonomiky výroby mlieka.
Návrh a tvorba manažérskych nástrojov - modelovacích modulov.
Ing. Vojtech Brestenský, CSc.
brestensky@hotmail.sk

ekonomika chovu hospodárskych zvierat
Štúdie modelovania a manažovania ekonomiky chovu hosp. zvierat.
Analýza problematiky a postupov riadenia ekonomiky chovu.
MVDr. Zuzana Palkovičová, PhD.
zuzana.palkovicova@nppc.sk
037/65 46 227
mikroklíma objektov, emisie
Environmentálne aspekty v chove hospodárskych zvierat.
Analýza problematiky výpočtu množstva vyprodukovaných emisií.
Ing. Milan Kumičík
milan.kumicik@nppc.sk
037/65 46 358
tvorba softvéru pre riadenie stád
Návrh, analýza funkcionality aplikácie. Tvorba, programovanie a
administrácia Web-stránky aplikácie.
Ing. Ondrej Pastierik, PhD.
ondrej.pastierik@nppc.sk
037/65 46 369
technická podpora tvorby modulov
Modelovanie manažérskych modulov,
implementácia modulov do užívateľskej aplikácie.

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte:

adresát:
predmet:
Váš e-mail:
správa:
vh4mg    opíšte anti-spam kód

   Copyright © 2020  EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť  |  Aktuálne pripojení