obrazok banner
obrazok banner

Užívateľské nástroje

Ľahko-ovládateľné manažérske nástroje, zoskupené podľa tématických okruhov riešenej problematiky. Nástroje - moduly pracujú nezávisle na sebe a umožňujú užívateľovi modelovať efektívnosť manažérskych rozhodnutí s dopadom na trend vývoja ekonomiky chovu.
Údaje sú do procesu modelovania vkladané interaktívne užívateľom prostredníctvom užívateľsky prívetivého rozhrania, ktoré umožní intuitívne pracovať so zvoleným modulom. Údaje sú viditeľné a použiteľné len samotným užívateľom a neuchovávajú sa v databáze k následnému použitiu.Model farmy


Interaktívny model farmy dojníc

Chovateľ môže na základe zadaných parametrov intenzity chovu, vrátane špecifikácie ukazovateľov reprodukcie a úžitkovosti, stanoviť obrat stáda a stav zvierat v jednotlivých kategóriách v rámci konkrétneho chovu.
Súčasťou modelu je aj stanovovanie požiadaviek na obsah živín v kŕmnych dávkach pre všetky kategórie zvierat na mliekovej farme. Bilancia medzi potrebou živín a obsahom živín v chovateľom používaných krmivách, ktoré zadal do modelu prebieha automaticky.

popis práce s modulom: dokumentácia
práca s modulom: spusti modul

Interaktívny model farmy dojníc - testovacia(beta) verzia

EkonMod milk je testovacia verzia ekonomického modelu dojníc poskytujúca možnosť dynamického dopĺňania ľubovoľného počtu krmív a možnosť zvoliť výkrm býkov s príslušnou analýzou.
Aplikácia je zostavená využitím technológií web developmentu ako napríklad React.js, Bootstrap a Python, ktorá umožňuje užívateľovi prvky interakcie známe z najnavštevovanejších domén na internete.
Je kompatibilná so širokou škálou zariadení – smartfóny, tablety a desktopy.

popis práce s modulom: dokumentácia
práca s modulom: spusti modul


Copyright © 2020  EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť  |  Aktuálne pripojení