obrazok banner
obrazok banner

Užívateľské nástroje

Ľahko-ovládateľné manažérske nástroje, zoskupené podľa tématických okruhov riešenej problematiky. Nástroje - moduly pracujú nezávisle na sebe a umožňujú užívateľovi modelovať efektívnosť manažérskych rozhodnutí s dopadom na trend vývoja ekonomiky chovu.
Údaje sú do procesu modelovania vkladané interaktívne užívateľom prostredníctvom užívateľsky prívetivého rozhrania, ktoré umožní intuitívne pracovať so zvoleným modulom. Údaje sú viditeľné a použiteľné len samotným užívateľom a neuchovávajú sa v databáze k následnému použitiu.Emisie


Emisie z chovu hovädzieho dobytka

Prepočítavací modul kvantifikuje dopady alternatívnych chovateľských a manažérskych rozhodnutí na celkovú produkciu emisií, ktorá sekundárne indikuje aj možné rezervy v danom chove.
Prostredníctvom vlastných vstupov zo strany chovateľa aplikácia automaticky vyčísluje produkciu metánu od dojníc, teliat do 6 mesiacov, nepripustených a pripustených jalovíc.
Modul počíta aj s variantom realizácie výkrmu býkov na farme. Paralelne je k dispozícií aj výstup kvantifikujúci produkciu amoniaku a oxidu dusného pre kategóriu kráv a pre chovný dobytok (teľatá, odchov a výkrm).

popis práce s modulom: dokumentácia
práca s modulom: spusti modul
práca s modulom: image English flag run application


Copyright © 2020  EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť  |  Aktuálne pripojení