obrazok banner
obrazok banner

Namodelujte si ekonomiku Vášho chovu!


V rámci podpory chovateľov dojníc na Slovensku je na pracovisku NPPC - VÚŽV Nitra vyvíjaná a bude priebežne aktualizovaná voľne dostupná internetová aplikácia EkonMOD milk ako balík užívateľských modulov. Cieľom je poskytnúť manažmentu mliekových fariem pomocný nástroj na efektívne riadenie ekonomiky chovu. Spoločným menovateľom všetkých modulov je modelovanie dynamického prepojenia chovateľských ukazovateľov s ich ekonomickým dopadom v podmienkach konkrétneho podniku s prvovýrobou mlieka. Interaktívnym modelovaním vstupov na úrovni konkrétneho chovu užívateľ môže kvantifikovať vplyvy jednotlivých alternatívnych manažérskych rozhodnutí a následne definovať chovateľské a manažérske opatrenia potrebné k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Vstupné údaje zadávané interaktívne užívateľom v procese modelovania vstupujú do modulu prostredníctvom jednoduchého užívateľského rozhrania, ktoré umožní intuitívnu prácu so zvoleným modulom. video Konkrétne údaje zadávané užívateľom v procese modelovania sú dostupné len jemu samotnému, bez možnosti ich zneužitia. Vstupy a výstupy z modulov nie sú archivované ani inak spracovávané poskytovateľom aplikácie. Aktuálne verzie a skladba jednotlivých modulov budú dopĺňané a aktualizované. Našim želaním je, aby následný vývoj aplikácie, špecifikácie jej modulov, či rozšírenie o nadväzujúce moduly prebiehal v spolupráci s chovateľmi, čím by bol zabezpečený aplikačný charakter, komplexnosť a užívateľská zrozumiteľnosť predkladanej aplikácie.

Ako začať? Prezrite si dokumentáciu


Copyright © 2020  EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť  |  Aktuálne pripojení