obrazok banner
obrazok banner

Užívateľské nástroje

Ľahko-ovládateľné manažérske nástroje, zoskupené podľa tématických okruhov riešenej problematiky. Nástroje - moduly pracujú nezávisle na sebe a umožňujú užívateľovi modelovať efektívnosť manažérskych rozhodnutí s dopadom na trend vývoja ekonomiky chovu.
Údaje sú do procesu modelovania vkladané interaktívne užívateľom prostredníctvom užívateľsky prívetivého rozhrania, ktoré umožní intuitívne pracovať so zvoleným modulom. Údaje sú viditeľné a použiteľné len samotným užívateľom a neuchovávajú sa v databáze k následnému použitiu.Pre deti


Čo vieš o pinzgauských teliatkach a pití mlieka?

Deti si môžu formou interaktívneho dotazníka na zopár otázkach preveriť svoje znalosti o pinzgauských teliatkach, spôsobe a špecifikách ich chovu. Takisto získajú zaujímavé informácie týkajúce sa pitia mlieka.
Vyplnenie a práca s dotazníkom je ľahko pochopiteľná, jednoduchá. Dotazník je spustený v samostatnom windows-okne a ukončenie práce s dotazníkom - uzavretie uvedeného okna.

Tak, čo o nich viete?: Začni a uvidíš!


Copyright © 2015  EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť  |  Aktuálne pripojení