obrazok banner
obrazok banner

Užívateľské nástroje

Ľahko-ovládateľné manažérske nástroje, zoskupené podľa tématických okruhov riešenej problematiky. Nástroje - moduly pracujú nezávisle na sebe a umožňujú užívateľovi modelovať efektívnosť manažérskych rozhodnutí s dopadom na trend vývoja ekonomiky chovu.
Údaje sú do procesu modelovania vkladané interaktívne užívateľom prostredníctvom užívateľsky prívetivého rozhrania, ktoré umožní intuitívne pracovať so zvoleným modulom. Údaje sú viditeľné a použiteľné len samotným užívateľom a neuchovávajú sa v databáze k následnému použitiu.Jalovice


Počet jalovíc potrebných na obnovu stáda

Chovateľ môže minimalizovať náklady na obnovu stáda, tak aby sa zachovala jeho veľkosť, dvomi základnými spôsobmi. Jednou možnosťou je zníženie potreby jalovíc prostredníctvom zlepšenej úrovne brakácie v produkčnom stáde. Druhou alternatívou je zníženie veku jalovíc pri prvom otelení. Optimálna kombinácia týchto dvoch variabilných položiek výrazne ovplyvňuje celkovú nákladovosť výroby mlieka v podniku.
Modul modeluje citlivosť produkčného systému na zmeny dvoch uvedených parametrov v kombinácií s ďalšími dosahovanými resp. modelovanými ekonomickými a produkčnými ukazovateľmi chovu.

popis práce s modulom: dokumentácia
práca s modulom: spusti modul


Copyright © 2015  EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť  |  Aktuálne pripojení