obrazok banner
obrazok banner
obrazok banner

Riešiteľský a realizačný tím

Ambíciou riešiteľského tímu Odboru systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov VÚŽV Nitra je vytvoriť a zdokonaľovať aplikáciu do podoby účinného nástroja posudzovania ekonomickej efektivity chovu ošípaných a firemného controllingu. Uvítame a ďakujeme odbornej verejnosti za podnetné nápady a pripomienky.


Ing. Vojtech Brestenský, CSc.
brestensky@hotmail.sk

ekonomika chovu hospodárskych zvierat
Štúdie modelovania a manažovania ekonomiky chovu hosp. zvierat.
Analýza problematiky a postupov riadenia ekonomiky chovu.
Ing. Milan Kumičík
milan.kumicik@nppc.sk
037/65 46 358
tvorba softvéru pre riadenie stád
Návrh funkcionality aplikácie a vytvorenie jej modulov. Programovanie a
administrácia Web-stránky aplikácie.
Ing. Peter Demo, PhD.
peter.demo@nppc.sk
037/65 46 164
šľachtenie a systémy chovu ošípaných
Vývojové trendy šľachtenia a riadenia chovu ošípaných.
Určenie, obsahová náplň aplikácie, aktuálnosť výstupov.
MVDr. Zuzana Palkovičová, PhD.
zuzana.palkovicova@nppc.sk
037/65 46 227
mikroklíma objektov, emisie
Environmentálne aspekty v chove hospodárskych zvierat.
Analýza problematiky výpočtu množstva vyprodukovaných emisií.

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte:

adresát:
predmet:
Váš e-mail:
správa:
qayjt    opíšte anti-spam kód

   



Copyright © 2018  EkonMOD pigs - Ekonomický model chovu ošípaných
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť