obrazok banner
obrazok banner
obrazok banner
obrazok banner

Užívateľské nástroje

Ľahko-ovládateľné manažérske nástroje, zoskupené podľa tématických okruhov riešenej problematiky. Nástroje - moduly pracujú nezávisle na sebe a umožňujú užívateľovi modelovať efektívnosť manažérskych rozhodnutí s dopadom na trend vývoja ekonomiky chovu.
Údaje sú do procesu modelovania vkladané interaktívne užívateľom prostredníctvom užívateľsky prívetivého rozhrania, ktoré umožní intuitívne pracovať so zvoleným modulom. Údaje sú viditeľné a použiteľné len samotným užívateľom a neuchovávajú sa v databáze k následnému použitiu.Ekonomika


Modelovanie scenárov ekonomických ukazovateľov chovu dojných oviec

Pre zlepšenie ziskovosti chovu dojných oviec je potrebná exaktná analýza jednotlivých ekonomických parametrov a následne možnosť ich ovplyvňovania manažmentmi podnikov.
Reprodukčné parametre sú základným fundamentom ekonomiky chovu a podstatným spôsobom ovplyvňujú ziskovosť chovu dojných oviec.
Poznanie a využívanie zákonitostí pôsobenia produkčných parametrov v jednotlivých fázach produkčného procesu vplýva na dosahované výsledky v prevádzkach chovu oviec.
Modelovaním hodnôt významných reprodukčných a produkčných parametrov ako aj nákladových položiek má užívateľ možnosť sledovať dopad svojich rozhodnutí na efektivitu výroby svojho podniku.

popis práce s modulom: spusti prezentáciu
práca s modulom: spusti modul

Modelovanie scenárov ekonomických ukazovateľov chovu mäsových oviec

Pre zlepšenie ziskovosti chovu mäsových oviec je potrebná exaktná analýza jednotlivých ekonomických parametrov a následne možnosť ich ovplyvňovania manažmentmi podnikov.
Reprodukčné parametre sú základným fundamentom ekonomiky chovu a podstatným spôsobom ovplyvňujú ziskovosť chovu mäsových oviec.
Poznanie a využívanie zákonitostí pôsobenia produkčných parametrov v jednotlivých fázach produkčného procesu vplýva na dosahované výsledky v prevádzkach chovu oviec.
Modelovaním hodnôt významných reprodukčných a produkčných parametrov ako aj nákladových položiek má užívateľ možnosť sledovať dopad svojich rozhodnutí na efektivitu výroby svojho podniku.

popis práce s modulom: spusti prezentáciu
práca s modulom: spusti modul


Copyright © 2020  EkonMOD sheep - Ekonomický model chovu oviec
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť  |  Aktuálne pripojení