Ekonomika chovu ošípaných


Aplikácia v jej softvérovom prevedení WEB-stránky je vytvorená s cieľom poskytnúť chovateľovi nástroj na hodnotenie ekonomickej efektivity chovu ošípaných, posúdenie ekonomických a zootechnických ukazovateľov chovu.
Aplikácia poskytuje chovateľskej verejnosti informácie o aktualitách metodiky genetického hodnotenia ošípaných a analýzy ich dopadu na produktivitu výroby danej komodity.

Aplikácia je zameraná na odbornú chovateľskú verejnosť a poskytuje výstupy:

  • výsledky obratu stáda a reprodukcie
  • ekonomické ukazovatele efektivity chovu
  • modelované zootechnické a ekonomické parametre chovu
vo forme reportov, grafov, doplňujúcich textov.
Užívateľ komunikuje s aplikáciou prostredníctvom vstupných elektronických formulárov a na základe poskytnutých údajov získa reprodukčné a ekonomické ukazovatele hodnoteného chovu. Užívateľ môže naviac pracovať s aplikáciou interaktívne tým, že si modeluje výsledky obratu stáda a reprodukcie, ekonomických ukazovateľov na základe modifikovania vstupných údajov.

Prečítajte si podrobnosti o náplni aplikácie, jej zameraní, funkcionalite a spôsobe ovládania WEB-stránky.


Obrat stáda

Ekonomika

Modelovanie